עבודותיו של האמן אפרים בן אהרון מגוונות בנושאים שלהן ובחומרים מהם הן עשויות.
מכנה אחיד יש לכולן- העיסוק בעיצוב אלמנטים אומנותיים במרחב הציבורי תוך שימת דגש על הצד האסתטי ועל התחשבות בסביבה.

פיסול חוצותפיסול בכיכרותאמנות חוצות

www.e-benaharon.co.il